Εξετάσεις Μουσικής

Σημαντικές είναι και οι εξετάσεις οι οποίες διεξάγονται 2 φορές κάθε χρόνο (Οκτώβρη-Νιόβρη και Μάϊο – Ιουνίο). Οι πρακτικές εξετάσεις (εξετάσεις οργάνου)γίνονται στη σχολή με επικεφαλής εκπρόσωπο ή τον ίδιο τον Διευθυντή Σπουδών του Ελληνικού Ωδείου. Το πρόγραμμα και οι απαιτήσεις των εξετάσεων του τμήματος κλασικής μουσικής είναι καταρτισμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το Ελληνικό Κράτος και οι σπουδαστές αποκτούν δίπλωμα πιστοποίησης επιτυχίας του αντίστοιχου επιπέδου σπουδών που φτάνει μέχρι το Πτυχίο και το Δίπλωμα.  

 

Η Σχολή μας προσφέρει στους μαθητές/τριες  και τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία διεθνή πιστοποίηση στη κλασική και σύγχρονη/Jazz μουσική, στο όργανο της επιλογής τους αλλά και στα θεωρητικά μαθήματα, από το Βρετανικό εξεταστικό Ίδρυμα –LONDON COLLEGE OF MUSIC, awarded by the UNIVERSITY OF WEST LONDON σε συνεργασία με το ISoS. 

 

Επιτυχία στις εξετάσεις από το LCM όπως  προσφέρoυν UCAS Points, οι οποίοι είναι βαθμοί εισαγωγής σε πανεπιστήμια και κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου.