Εξετάσεις Χορού (RAD)

Όλοι οι μαθητές μπαλέτου ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Βασιλικής Ακαδημίας Χορού (R.A.D.). Το Potenzia ακολουθεί τους όρους και κανονισμούς που θέτονται από την Ακαδημία.

 

Τα mock exams (προεξετάσεις) γίνονται πριν τις εξετάσεις και είναι ανοικτά για παρακολούθηση από τους γονείς των μαθητών. Τα mock exams σκοπό έχουν να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να εκτελέσουν το πρόγραμμά τους όπως ακριβώς στις εξετάσεις αλλά και στους γονείς να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους και να δουν την πρόοδο τους.

 

Διαγωνισμοί/ Σεμινάρια
Η φιλοσοφία της Σχολής βασίζεται στο ότι για να ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση ενός ατόμου και ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά τις ερμηνευτικές τέχνες (performing arts) πρέπει να συνοδεύεται με πρακτικά σεμινάρια που προσφέρονται πάντα από επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι μεταφέρουν τη μεγάλη εμπειρία και γνώση τους. Γι’ αυτό και προσφέρονται ολόχρονα ειδικά σεμινάρια που μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές καθηγητές και λάτρεις των Τεχνών.

Δίνονται επίσης ευκαιρίες στους μαθητές/τριες μας να διευρύνουν τους καλλιτεχνικούς τους ορίζοντες λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς που οργανώνει η Σχολή, όπως σύνθεσης, δημιουργίας, τραγουδιού κα, άλλα και προτείνονται ταλαντούχοι μαθητές να λάβουν μέρος σε παγκύπριους ή παγκόσμιους διαγωνισμούς στον τομέα που ξεχωρίζουν.