Ετήσιες Αργίες

Ετήσιες Αργίες
• 1 Οκτωβρίου
• 28 Οκτωβρίου
• 23 Δεκεμβρίου—6 Ιανουαρίου
• Καθαρά Δευτέρα
• 25 Μαρτίου
• Μεγάλη Πέμπτη — Κυριακή μετά το ΠΑΣΧΑ (1/5/2022)
• 1 Μαΐου
• Αγίου Πνεύματος