Ετήσιες Αργίες

Ετήσιες Αργίες
• 1 Οκτωβρίου
• 28 Οκτωβρίου
• 24 Δεκεμβρίου—6 Ιανουαρίου
• Καθαρά Δευτέρα
• 25 Μαρτίου
• Μεγάλη Πέμπτη — Τετάρτη Διακαινησίμου
• 1 Μαΐου
• Αγίου Πνεύματος