Καλοκαιρινά Μαθήματα

Τα καλοκαιρινά μαθήματα προσφέρονται τόσο στους μαθητές του Potenzia όσο και σε νέους μαθητές που θα ήθελαν να διδαχθούν και να προχωρήσουν σε κάποιο όργανο ή/και θεωρητικά μαθήματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα μαθήματα είναι εντατικά και καλύπτουν αρκετή ύλη. Αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν ένα όργανο αλλά δεν είναι σίγουροι αν το όργανο που επέλεξαν τους ταιριάζει.

Είναι επίσης η καλύτερη λύση για μαθητές που έχουν ταλέντο και θα ήθελαν να προχωρήσουν πιο γρήγορα ή ακόμη και  να μεταπηδήσουν σε ανώτερο επίπεδο τον Σεπτέμβριο. Προσφέρονται επίσης σαν ευκαιρία κάλυψης ορισμένων κενών σε περιπτώσεις που μαθητές το χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.