Μοντέρνο

Ο Μοντέρνος Χορός είναι ένα μείγμα τεχνικής, δημιουργικότητας και έκφρασης και συντείνει στην χορευτική ευελιξία του χορευτή.  Η τάξη Μοντέρνου χορού περιλαμβάνει ασκήσεις μπάρας και κέντρου που εστιάζονται στην τοποθέτηση και την ισορροπία χρησιμοποιώντας μια ρευστή και εκφραστική σπονδυλική στήλη. Η μουσικότητα, η ορμή, και η χρήση του άνω μέρους του σώματος  τονίζεται και εξευγενίζεται. Σε αυτή την τάξη οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα συναισθήματα και τις διαθέσεις τους για να σχεδιάσουν βήματα και χορευτικές ρουτίνες.  Επικεντρώνεται στην έκφραση των εσωτερικών συναισθημάτων.

 

Στολή:

Purple sleeveless leotard
black jazz pants or black shorts