Σεμινάρια & Masterclasses

Η φιλοσοφία της Σχολής βασίζεται στο ότι για να ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση ενός ατόμου πρέπει να συνοδεύεται με πρακτικά σεμινάρια. Για τον σκοπό αυτό, έρχονται συχνά στο Potenzia, διακεκριμένα άτομα από τον χώρο της Μουσικής για να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους ενδιαφερόμενους μαθητές και άλλους συμμετέχοντες.