Μικρές μπαλαρίνες

Τα μαθήματα μπαλέτου βοηθούν στην απόκτηση σωστής στάσης του σώματος, καθώς και βελτίωση της φυσικής κατάστασης ενώ παράλληλα προσφέρουν ευελιξία, συντονισμό και δύναμη στο σώμα. Τα παιδιά μέσα από το μάθημα μαθαίνουν την πειθαρχία, αποκτούν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, και τονώνει την αυτοπεποίθηση. Το μπαλέτο είναι ένας μοναδικός τρόπος για έκφραση των συναισθημάτων.