Γενικές Πληροφορίες

Παρουσίες
Οι μαθητές θα πρέπει να προσέρχονται στα μαθήματά τους προετοιμασμένοι και να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον 15 λεπτά πριν το προγραμματισμένο μάθημα τους. Οι παρουσία των μαθητών είναι σημαντική και βαθμολογείται από τον καθηγητή στην Κάρτα Αξιολόγησης.

 

Απουσίες
Για τυχόν απουσίες, οι μαθητές πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 22 444 443. Οι μαθητικές απουσίες δεν αναπληρώνονται σε αντίθεση με τις απουσίες των καθηγητών. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη να βρει κατάλληλη μέρα και ώρα αναπλήρωσης.

Συμπεριφορά μαθητών
Oι μαθητές θα πρέπει να σέβονται τον χώρο του Potenzia, καθώς επίσης και το προσωπικό.

 

Κάπνισμα
Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σ’ όλους τους χώρους τους Potenzia, συμπεριλαμβανομένου και του υπόγειου χώρου στάθμευσης.

 

Κανονισμοί σε Περίπτωση Φωτιάς
Οι μαθητές και το προσωπικό της Σχολής πρέπει να έχουν υπόψη τους τις θέσεις όλων των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στο κτήριο καθώς και τις εξόδους. Σε περίπτωση κινδύνου, οι μαθητές θα πρέπει να εγκαταλείψουν το κτήριο με τις καθοδηγήσεις πάντα των καθηγητών τους.

 

Απολεσθέντα Αντικείμενα
Ο χώρος των απολεσθέντων αντικειμένων βρίσκεται στο γραφείο πίσω από την υποδοχή. Οι μαθητές που χάνουν αντικείμενα μέσα στη Σχολή, μπορούν να τα αναζητούν στον χώρο αυτό. Η Σχολή δεν φέρει καμιά ευθύνη για χαμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια φωτιάς, κλοπής, κτλ. Συστήνεται όπως αποφεύγετε να έχετε στην κατοχή σας αντικείμενα αξίας.

 

Ίσες Ευκαιρίες
Το Potenzia προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για τις ερμηνευτικές τέχνες.