Μουσικοί Εξερευνητές

Ένα πρωτότυπο τμήμα για παιδιά ηλικιών 5-7 χρονών, σχεδιασμένο να αναπτύξει από νωρίς τη μουσικότητα του παιδιού και όχι μόνο. Οι μικροί Μουσικοί Εξερευνητές έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τις βασικές αρχές της μουσικής αλλά και του μουσικού θεάτρου. Μέσα από το τραγούδι, την κίνηση, την υποκριτική και τη μουσική έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη μουσική τους αντίληψη, την καλλιτεχνική τους έκφραση, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, τη συναισθηματική τους έκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτοσυγκέντρωση, τη μνήμη και την ομαδικότητα τους. Το μάθημα αυτό θα είναι προπομπός ώστε να μπορούν αργότερα να ενταχθούν πιο εύκολα σε μαθήματα που αφορούν τη μουσική (όπως μαθήματα οργάνου) και το μουσικό θέατρο.

Μικροί Πιανίστες

 

Το μάθημα της πιανιστικής προπαιδείας είναι ο συνδυασμός προπαιδείας και εκμάθησης πιάνου. Πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες μαθητών

(έως τέσσερα παιδιά ανά ομάδα με το ίδιο ηλικιακό εύρος) από 4 έως 6 χρονών.

Είναι ένα “μαγικό” μάθημα που μεταμορφώνει τα παιδιά σε μικρούς μουσικούς, δίνοντάς τους τα ερεθίσματα, τα ακούσματα και όλες τις ικανότητες για να αναπτυχθούν μουσικά στο μέλλον είτε συνεχίσουν πιάνο, είτε οποιοδήποτε άλλο μουσικό όργανο.

 

Η μουσική εκπαίδευση γίνεται μέσα από το παιχνίδι, τη μίμηση,τους ήχους και τα χρώματα,τη φαντασία, τη δημιουργικότητα,τη χαρά και το τραγούδι! Μέσα από το μάθημα τα παιδιά, επίσης, αναπτύσσουν την κοινωνικοποίηση, καλλιεργούν τη φαντασία και δημιουργικότητά τους, ενισχύουν τη μνήμη τους και αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση μέσα από ένα διασκεδαστικό και πρωτοποριακό μάθημα.

 

Προχωρώντας αργότερα στο ατομικό, κλασικό μάθημα πιάνου οι μαθητές της πιανιστικής προπαιδείας σημειώνουν αποδεδειγμένα ταχύτερη πρόοδο έχοντας κατακτήσει ήδη τη μουσική ανάγνωση, τον παλμό της μουσικής και το σταθερό τέμπο! Έχουν τοποθετήσει σωστά το χέρι τους στα πλήκτρα, και καλλιεργήσει τη φωνή και το αυτί τους,ευνοημένοι από την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά της ομάδας.

 

Ακόμα και αν τα παιδιά συνεχίσουν με οποιοδήποτε άλλο μουσικό όργανο, το μάθημα αυτό θα τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθησή τους και θα τους εντάξει στην εκμάθηση βασικών μουσικών εννοιών που θα χρειαστούν για την καλύτερη κατανόηση και αντίληψη του μουσικόυ τους οργάνου και της μουσικής γενικότερα.  

Μάθημα Little Drummers

 

Το μάθημα Little Drummers απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι 7 χρόνων και έχει ως στόχο την γνωριμία των παιδιών με τα διάφορα κρουστά όργανα καθώς και τις βασικές τεχνικές τους. Πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες μαθητών, μέχρι 4 παιδιά ανά τάξη.

 

Μέσα από το παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να χτίσουν σωστές βάσεις στην αντίληψη και εκμάθηση κάποιων βασικών μουσικών εννοιών, όπως είναι ο ρυθμός, το τέμπο και οι δυναμικές. Μέσα από το μάθημα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και κοινωνικές δεξιότητες αφού η συμμετοχή σε μια ομάδα προϋποθέτει την συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και τον συγχρονισμό με τα άλλα παιδιά.  

 

Σημαντικό επίσης είναι ότι καλλιεργούν τη φαντασία τους, ενισχύουν τη μνήμη τους και αναπτύσσουν την δημιουργικότητα τους και αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση μέσα από ένα διασκεδαστικό και πρωτοποριακό μάθημα

Μάθημα Little Guitarists

 

Το μάθημα “Little Guitarists” πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες μαθητών (έως και 4 παιδιά ανά ομάδα με το ίδιο ηλικιακό εύρος) από 6 ετών και άνω.

Ένα μοναδικό μάθημα το οποίο αποτελεί εισαγωγή στον μαγικό κόσμο της κιθάρας, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να αναπτυχθούν μουσικά στο μέλλον είτε συνεχίσουν με ατομικά μαθήματα κιθάρας είτε οποιοδήποτε άλλο όργανο.

Σκοποί του μαθήματος είναι πέρα από το να αποκτηθούν οι βασικές ικανότητες και βασική κατανόηση του ίδιου του οργάνου, να αναπτυχθούν οι γνώσεις των παιδιών στην ρυθμική αγωγή της μουσικής καθώς και στην ανάγνωση μουσικού κειμένου, μέσα από το παιχνίδι και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Ακόμα και αν τα παιδιά συνεχίσουν με οποιοδήποτε άλλο μουσικό όργανο το μάθημα θα τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση τους, να εκπαιδεύσουν το αυτί τους και τον εσωτερικό ρυθμό με συνεργασία και ομαδικότητα και θα τους εντάξει στην εκμάθηση βασικών μουσικών εννοιών που θα χρειαστούν για την καλύτερη κατανόηση και αντίληψη του μουσικού τους οργάνου και της μουσικής γενικότερα.